Uitspraak: ABN zegt bankrelatie met financieel dienstverlener op wegens groot integriteitsrisico

ABN AMRO heeft haar relatie met de Money Transfer Operator (hierna: MTO) opgezegd vanwege onacceptabele integriteitsrisico’s en een gerechtvaardigd gebrek aan vertrouwen in het (compliance)-beleid. MTO vorderde voortzetting van de relatie, maar de rechtbank wijst de vordering af.

Aanleiding

MTO heeft een vergunning van DNB en maakt giraal of contant gestort geld over naar agenten in hoog risico landen, zoals Somalië en andere landen in de Hoorn van Afrika. MTO heeft sinds 2001 een bancaire relatie met ABN AMRO, maar antwoordde in 2017 niet op vragen van ABN AMRO. In 2018 kondigde ABN AMRO aan de USD-rekeningen van MTO te zullen sluiten. Een door MTO aangeleverd audit-rapport bood geen comfort. In 2020 verscheen een rapport waaruit bleek dat money transfer operators worden gebruikt door wapenhandelaren in Yemen en Somalië.

Hoog risico op witwassen

Omdat ABN AMRO de betaalstroom en de herkomst van de gestorte gelden niet kon verklaren, mede gezien het hoge risico op witwassen en financiering van terrorisme, kondigde zij medio 2021 de relatie met MTO op. Zij vorderde voortzetting van de relatie op grond van een eerder vermeende toezegging van ABN AMRO om niet op te zeggen, maar de rechtbank oordeelde dat ABN AMRO zorgvuldig geweest was bij haar opzegging.

De rechtbank stelt voorop dat opzeggen mag (art. 35 ABV) tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (art. 6:248 lid 2 BW; ECLI:NL:HR:2014:2929). ABN AMRO moet zorgvuldigheid betrachten (art. 2 ABV) en haar zorgplicht in acht nemen. Art. 5:88a Wft is niet van toepassing op deze situatie.

Uiteindelijk wijst de rechtbank de vorderingen van MTO af en veroordeelt MTO in de proceskosten. ABN AMRO heeft haar zorgplicht waargenomen en voldoende gemotiveerd gesteld dat de risicovolle praktijken en ondoorzichtigheid van MTO onacceptabel zijn. Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant