Uitspraak: Bancaire relatie met strafrechtelijk veroordeelde mag worden opgezegd

In deze rechtszaak eisten NNA Accounting and Advisory Services B.V., Continual B.V. h.o.d.n. QuickKèsh en X een voorlopige voorziening tegen Maduro & Curiel’s Bank (MCB). De eisers wilden voorkomen dat MCB hun bankrelatie zou beëindigen vanwege de veroordeling van X voor poging tot omkoping. Het gerecht heeft de vordering echter afgewezen omdat het belang van de bank bij de beëindiging van de bankrelatie zwaarder weegt dan het belang van de eisers bij de voortzetting daarvan.

Redelijkheid en Billijkheid

Voor de beoordeling van deze rechtszaak is de relevante vraag of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat MCB gebruik maakt van haar contractuele opzegbevoegdheid. Om dit te beoordelen werd de over-en-weer betrokken belangen afgewogen.

De stelling van de eisers dat de bank hen vertrouwen had geschonken door X een lening te verstrekken, is verworpen. Het enkele feit dat X een lening heeft gekregen, is onvoldoende om bedoeld vertrouwen te wekken. Daarnaast heeft X artikel 2 van de Algemene Voorwaarden geschonden door zakelijke transacties via zijn persoonlijke bankrekening te laten lopen.

Belang MCB

De veroordeling van X vormt een reputatierisico voor MCB, wat erop wijst dat het belang van de bank bij de beëindiging van de bankrelatie zwaarder weegt dan het belang van de eisers bij de voortzetting daarvan.

Naar het voorshands oordeel van het gerecht is de opzegging door MCB daarom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar jegens de eisers. Uiteindelijk werd de vordering afgewezen en werden de eisers hoofdelijk veroordeeld in de kosten van dit geding.

Lees de gehele uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant