Uitspraak: Bankrelatie met coffeeshops moet worden voortgezet

Het geschil tussen ING en een groep coffeeshops over het opzeggen van de bankrelatie kreeg een andere wending toen de rechtbank beoordeelde of de opzegging ex tunc geldig was.

Aanleiding

De coffeeshops vroegen voortzetting van de relatie aan ING, maar de bank besloot de relatie te beëindigen. ING gaf als reden aan dat de oud-eigenaar verdacht werd van een strafbaar feit en dat er grote twijfels waren over de UBO’s. De coffeeshops zagen echter geen reden om de relatie te beëindigen en vroegen om voortzetting van de relatie.

Beoordeling van het geschil De rechtbank stelt voorop dat de contractuele bevoegdheid van ING om de relatie met de coffeeshops te beëindigen niet onbegrensd is (art. 6:248 lid 2 BW). De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat een bank van haar contractuele opzeggingsbevoegdheid gebruik maakt.

De rechtbank oordeelde dat de enkele witwas-verdenking jegens de oud-eigenaar van de coffeeshops een te smalle basis is om een onaanvaardbaar risico op witwassen of terrorismefinanciering aan te nemen en op die grond de bankrelatie te beëindigen. De oud-eigenaar kon volstaan met de ontkenning dat hij zich aan het strafbare feit waarvan hij wordt verdacht schuldig heeft gemaakt, maar behoefde zijn onschuld niet aan te tonen.

UBO’s niet te verifiëren

ING heeft aan de opzegging ook ten grondslag gelegd dat de UBO’s niet volledig te verifiëren waren, omdat de belanghebbenden van een pandhouder niet bekend waren. Echter, de Wwft vereist dat de bank moet weten wie de UBO van klanten is, maar de Wwft brengt niet mee dat de bank wetenschap dient te hebben van de UBO van schuldeisers van klanten indien deze een zekerheidsrecht hebben bedongen.

De rechtbank oordeelde dat de opzegging van de bankrelaties tussen ING en de coffeeshops geen rechtsgevolg heeft en veroordeelde ING tot integrale nakoming van haar verbintenissen.

Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Conclusie

De uitspraak van de rechtbank is een duidelijke boodschap aan banken dat het opzeggen van een bankrelatie niet onbegrensd is en dat de omstandigheden van het geval meewegen bij de beoordeling. De beperkingen die aan het opzeggen van een bankrelatie zijn gesteld zijn bedoeld om de rechten van de consument te beschermen.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant