Uitspraak: Boete wegens nalaten verscherpt cliëntenonderzoek blijft in stand

De rechtbank Rotterdam heeft op 16 december 2022 uitspraak gedaan in de zaak waarin het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een boete had opgelegd aan een administratiekantoor wegens het nalaten van een verscherpt cliëntenonderzoek. De rechtbank oordeelde dat het administratiekantoor de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) had geschonden en verklaarde daarom het beroep ongegrond. De opgelegde boete blijft dus in stand.

Veel contante transacties

Het administratiekantoor had als cliënt een supermarkt waar opvallend veel contante transacties plaatsvonden. Ondanks dat het administratiekantoor had moeten voldoen aan de verplichtingen uit de Wwft, had het geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht. Het BFT legde een boete op van € 4.800 (2% van de omzet) maar verlaagde dit later naar € 1.000 omdat het administratiekantoor na het besluit van het BFT adequate maatregelen had getroffen.

Boete wegens nalaten verscherpt cliëntenonderzoek

Het administratiekantoor voerde aan dat de verplichtingen uit de Wwft onvoldoende duidelijk waren en dat het als klein administratiekantoor zonder hoogopgeleid personeel niet verwacht kon worden dat zij cijferbeoordelingen zou analyseren. De rechtbank oordeelde echter dat de verplichtingen voldoende duidelijk waren en dat het BFT de boete had opgelegd voor het nalaten van het verscherpt cliëntenonderzoek, niet voor ondeugdelijke uitvoering ervan.

De rechtbank verklaarde het beroep daarom ongegrond en de opgelegde boete blijft in stand. Er werd geen kostenvergoeding aan het administratiekantoor toegekend.

Lees de volledige uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant