Uitspraak: DeGiro veroordeeld voor ongewenst handelen bij onderzoek herkomst vermogen

Na het onderzoek naar de herkomst van het vermogen van een consument kwam DeGiro tot de conclusie dat hier verder onderzoek naar gedaan moest worden. Toen de klant deze informatie niet tijdig kon aanleveren, zegde de broker diens beleggingsovereenkomst op en liquideerde zij diens aandelenportefeuille. De Commissie van Beroep van het Kifid oordeelde dat dit onaanvaardbaar en disproportioneel was.

Aanleiding

De klant had twee effectenrekeningen bij DeGiro lopen. In de zomer van 2020 kreeg hij de vraag om de herkomst van zijn vermogen toe te lichten. Omdat de klant in die periode grote bedragen had overgemaakt – tot aan een ton, in euro’s en Zwitserse Francs – eiste DeGiro ook een recente belastingaangifte.

DeGiro had een ‘onredelijk korte termijn’ gesteld, namelijk dat de klant de belastingaangifte binnen drie dagen moest verstrekken. Daarnaast was het telefonisch zeer moeilijk bereikbaar voor de klant om antwoord te krijgen op zijn vragen.

Risicofactoren

Volgens Artikel 8 e.v. Wwft heeft de financiële instelling bij bepaalde situaties ruimte voor eigen beleid. De instelling moet in zo’n geval ‘ten minste’ rekening houden met de risicofactoren in bijlage III bij de vierde anti-witwasrichtlijn. Aanvankelijk oordeelde de Geschillencommissie van het Kifid de klacht van de klant dan ook ongegrond.

DeGiro had echter nauwelijks in persoonlijk contact getreden met de consument om nader uit te leggen waarom de informatie nodig was en welk doel deze diende te hebben. Uiteindelijk gaf de klant aan dat de transacties te maken hadden met de negatieve rente die DeGiro in die periode had geïntroduceerd; een verklaring die tijdens de behandeling van de klacht verder niet werd betwist.

Daarom stelde de Commissie van Beroep de klant in het gelijk. DeGiro had geen redelijk en proportioneel gebruik gemaakt van de haar toekomende bevoegdheid om bij de consument informatie op te vragen. De broker werd veroordeeld tot betaling van € 41.467 en CHF 3.360 (in totaal € 44.859) aan de consument vanwege koersverliezen, plus de kosten van het instellen van Beroep à € 500. Lees de gehele uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant