Uitspraak: Deutsche Bank mag bankrelatie met PayLohn beëindigen

Deutsche Bank en uitzendonderneming PayLohn stonden tegenover elkaar in een geschil over de opheffing van een g-rekening. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de beëindiging van de bankrelatie door Deutsche Bank in dit specifieke geval niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Aanleiding

Deutsche Bank heeft de bevoegdheid om de contractuele relatie met PayLohn te beëindigen op grond van artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden. Daarbij is de beëindiging bevoegdheid van de bank echter niet onbegrensd. Volgens de jurisprudentie kan de omstandigheden van het geval meebrengen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat een bank van haar contractuele opzeggingsbevoegdheid gebruik maakt.

Beoordeling voorzieningenrechter

In het beschreven geval heeft de voorzieningenrechter de beëindiging bevoegdheid van Deutsche Bank afgewogen tegen de belangen van PayLohn bij het behoud van een g-rekening. De voorzieningenrechter achtte het belang van PayLohn bij het behoud van een g-rekening niet zodanig zwaarwegend dat dit prevaleert boven het belang van Deutsche Bank om haar beleidswijziging door te voeren. Dit omdat PayLohn de g-rekening nauwelijks had gebruikt en niet aantoonbaar bezig was met activiteiten die het belang bij een g-rekening bevestigden. Voorts achtte de rechter relevant dat Deutsche Bank PayLohn had gewezen op 12 banken die een g-rekening aanbieden. PayLohn had echter geen aanvraag gedaan bij al die banken.

Tot slot oordeelde de voorzieningenrechter dat Deutsche Bank niet opgezegd had moeten worden totdat in een door PayLohn aan te spannen bodemprocedure is beslist. De voorzieningenrechter weigerde de gevraagde voorziening en veroordeelt PayLohn in de kosten van het geding. Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant