Uitspraak: Financiële instelling heeft niet voldaan aan de verplichtingen op het van de Wwft

In een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) is het belang van zorgvuldige naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opnieuw onderstreept. In deze zaak ging het om een financiële instelling die niet voldeed aan haar verplichtingen onder de Wwft en daarom werd beboet door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In dit artikel bespreken we de achtergrond van de zaak, de beoordeling door het CBB en de gevolgen van de uitspraak voor financiële instellingen.

Financiële instelling beboet door AFM

De financiële instelling in kwestie had volgens de AFM niet voldaan aan haar verplichtingen op het gebied van cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende (UBO). Als gevolg hiervan legde de AFM een boete op van €50.000. De financiële instelling ging in beroep tegen de boete bij het CBB.

Beoordeling door het CBB: tekortkomingen in Wwft-naleving

Het CBB bevestigde in zijn uitspraak dat de financiële instelling tekort was geschoten in haar Wwft-verplichtingen. Zo had zij onvoldoende onderzoek gedaan naar de achtergrond en het doel van de zakelijke relatie met haar cliënten, en had zij geen toereikend beleid voor het melden van ongebruikelijke transacties. Bovendien had de instelling nagelaten de UBO van haar cliënten te identificeren en te verifiëren. Het CBB oordeelde daarom dat de boete van €50.000 terecht was opgelegd.

Gevolgen van de uitspraak: belang van zorgvuldige Wwft-naleving

Deze uitspraak benadrukt het belang van een zorgvuldige naleving van de Wwft-verplichtingen door financiële instellingen. Het is cruciaal dat instellingen voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van cliëntenonderzoek, melding van ongebruikelijke transacties en identificatie van de UBO, om zo het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot hoge boetes en reputatieschade voor de betrokken instellingen.

Conclusie

Deze recente uitspraak van het CBB benadrukt nogmaals het belang van een zorgvuldige naleving van de Wwft-verplichtingen door financiële instellingen. Het is van groot belang dat instellingen hun verantwoordelijkheden op het gebied van cliëntenonderzoek, melding van ongebruikelijke transacties en identificatie van de UBO serieus nemen. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot aanzienlijke boetes, reputatieschade en mogelijk zelfs intrekking van de vergunning om financiële diensten aan te bieden.

In dit licht is het essentieel dat financiële instellingen zorgen voor adequate procedures, systemen en controles om aan hun Wwft-verplichtingen te voldoen. Als u als ondernemer of financiële instelling vragen heeft over uw Wwft-verplichtingen, of als u geconfronteerd wordt met een onderzoek of sanctie van de AFM, kunt u rekenen op de expertise van Financieel Recht Advocaten. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies en ondersteuning.

Lees de volledige uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant