Uitspraak: Rabobank mag bankrelatie met vennootschappen en bestuurder beëindigen

In een recente uitspraak heeft het gerechtshof Amsterdam bekrachtigd dat Rabobank de bankrelatie met een dochtervennootschap, een moedervennootschap en een bestuurder/grootaandeelhouder rechtsgeldig heeft beëindigd. De vennootschappen en de bestuurder hadden de beëindiging van de bankrelatie tegengehouden door middel van een kort geding.

Aanleiding

Rabobank had in 2020 een hernieuwd cliëntenonderzoek uitgevoerd volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Omdat de vennootschappen en de bestuurder niet voldoende informatie aanleverden om de risico’s beheersbaar te maken, besloot Rabobank de bankrelatie te beëindigen. De vennootschappen en de bestuurder wilden de beëindiging van de bankrelatie tegengaan met een kort geding.

De voorzieningenrechter weigerde de gevraagde voorzieningen. Hij achtte de beëindiging door Rabobank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar en achtte het ook niet aannemelijk dat de vennootschappen en de bestuurder in een bodemprocedure in het gelijk zouden worden gesteld.

Cliëntenonderzoek

Volgens artikel 5 lid 3 van de Wwft is de bank verplicht om een zakelijke relatie te beëindigen indien het cliëntenonderzoek de bank niet in staat stelt bij voortduring te controleren dat de door de cliënt verrichte transacties overeenkomen met de kennis die de bank heeft van de cliënt en zijn risicoprofiel. Ook werd de verplichting tot beëindiging versterkt door de verdubbeling van de waarde van een woning, de omzet vervijfvoudiging in drie jaar, de marge van 1,7%, de onvoldoende toelichting over de financiering en het vermoeden van ‘phantom shipping’.

Oordeel Gerechtshof

Het Gerechtshof was voorshands van oordeel dat Rabobank de bankrelatie rechtsgeldig had beëindigd. Daarom bekrachtigde het gerechtshof het vonnis van de voorzieningenrechter, waarbij de vordering tot herstel van de bankrelatie werd afgewezen. Hiermee wordt bevestigd dat een bank, zolang zij zich aan haar zorgplicht houdt, de bevoegdheid heeft om de relatie met de cliënt op te zeggen. Lees de volledige uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant