Uitspraak: Rabobank veroordeeld tot faciliteren van betalingsverkeer Meat Plus

Rabobank is door de voorzieningenrechter veroordeelt het betalingsverkeer van Meat Plus te blijven faciliteren zoals zij dat deed voor het opleggen van de beheersmaatregel. De voorzieningenrechter oordeelt dat de maatregel die Rabobank heeft genomen onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Aanleiding

In november 2021 verscheen er een krantenartikel over Meat Plus, geschreven naar aanleiding van een datalek waardoor journalisten inzage hadden in 3,5 miljoen documenten. In het artikel werd gesuggereerd dat zij zaken deed met een persoon op de Amerikaanse sanctielijst. Rabobank besloot hierop internationale zakelijke transacties en transacties gerelateerd met voedsel (waaronder vlees) door Meat Plus niet meer te faciliteren. Meat Plus vorderde vervolgens in kort geding de continuering van de bancaire dienstverlening als vanouds, tot eindvonnis in een bodemzaak.

Beheersmaatregel onaanvaardbaar

De voorzieningenrechter stelt voorop dat Rabobank in beginsel een grote mate van beleidsvrijheid toekomt bij het vaststellen van maatregelen die zij noodzakelijk acht om tot een aanvaardbaar geacht risiconiveau te komen. In deze kort geding moest beoordeeld worden of voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat het opleggen van de beheersmaatregel door Rabobank onaanvaardbaar is.

Beoordeling voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat Rabobank onvoldoende aannemelijk maakt dat zij bij ongewijzigde en onbeperkte voortzetting van de klantrelatie met Meat Plus een onaanvaardbaar sanctierisico loopt. De door Rabobank gestelde kwalijke en moreel laakbare rol van Meat Plus in het ‘voedselkartel’ brengt de bank pas ter zitting naar voren. Ook heeft Rabobank zich nog na datumbepaling voor het kort geding alsnog bereid verklaard om het opleggen van de beheersmaatregel te heroverwegen, wat doet vermoeden dat Rabobank nimmer de bedoeling heeft voorgezeten om de ingestelde beheersmaatregel serieus te heroverwegen.

Uiteindelijk veroordeelt de voorzieningenrechter Rabobank tot het moment dat de bodemrechter anders heeft beslist het betalingsverkeer van Meat Plus te faciliteren en te blijven faciliteren zoals zij dat deed voor het opleggen van de beheersmaatregel. Daarnaast wordt Rabobank veroordeeld in de proceskosten. Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant