Uitspraak: Rechtbank verplicht X Holding om registratie van ING als listing agent bij Euroclear te verwijderen

De rechtbank heeft geoordeeld dat X Holding de registratie van ING als listing agent bij Euroclear zo snel mogelijk moet beëindigen. X Holding heeft te lang gewacht met het vinden van een nieuwe listing agent, waardoor ING niet langer kan worden verwacht om als ENL Agent te blijven fungeren.

Achtergrond van het geschil

X Holding is genoteerd aan de Euronext effectenbeurs in Amsterdam, met ING als haar listing agent. ING heeft de bankrelatie met X Holding opgezegd, waardoor X Holding een nieuwe listing agent moet vinden. Desondanks weigert X Holding de registratie van ING als ENL Agent bij Euroclear te verwijderen totdat zij een nieuwe listing agent heeft gevonden.

ING eist verwijdering van registratie

Begin 2023 sommeerde ING X Holding om de registratie van ING als ENL Agent bij Euroclear onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens Euroclear kan een ENL Agent haar dienstverlening pas beëindigen als er een alternatieve agent is aangewezen. Zolang dit niet gebeurt, dient ING X Holding te blijven ondersteunen. ING stapte naar de rechtbank om X Holding te verplichten de registratie van ING als listing agent/ENL Agent direct te beëindigen.

X Holding vertraagt het proces

X Holding voerde aan dat zij geen listing agent-diensten meer afneemt van ING en dat het gebruik van de bankrekening per 31 december 2022 is gestopt. X Holding wil meewerken aan het verwijderen van ING als ENL Agent, maar is nog druk bezig met het vinden van een nieuwe listing agent. Het bedrijf vindt het onredelijk van ING om te eisen dat zij op korte termijn een nieuwe listing agent vindt of van de beurs wordt gehaald als dit niet lukt.

Rechtbank oordeelt in het voordeel van ING

De rechtbank oordeelde dat X Holding de registratie van ING bij Euroclear als ENL agent zo snel mogelijk moet verwijderen. De kern van de vordering betreft de vraag of ING nog tijdelijk als ENL agent moet blijven fungeren, zodat X Holding meer tijd krijgt om een nieuwe listing agent te vinden. Voor de beursnotering van X Holding aan Euronext Amsterdam is het noodzakelijk dat zij een listing agent heeft die bij Euroclear als ENL agent geregistreerd staat. Het had X Holding dan ook niet mogen verrassen dat Euroclear niet wilde meewerken aan het afmelden van ING als ENL agent zonder dat er een nieuwe listing agent geregistreerd was. Het was de verantwoordelijkheid van X Holding om actief op zoek te gaan naar een nieuwe listing agent.

Hoewel X Holding op 19 maart 2021 een andere instelling vond die de listing agent-diensten wilde aanbieden, vond het bedrijf de kosten te hoog. X Holding heeft vervolgens te lang gewacht met het zoeken naar een nieuwe listing agent. Zelfs na het bereiken van een regeling tussen beide partijen, is X Holding niet actief op zoek gegaan naar een nieuwe listing agent. Dit is onbegrijpelijk gezien de duidelijke afspraak met ING en komt voor rekening en risico van X Holding.

Gezien de gemaakte afspraken en de keuze van X Holding om het vinden van een listing agent te lang uit te stellen, kan van ING niet worden verwacht dat zij nogmaals een allerlaatste poging afwacht.

Besluit van de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat X Holding de registratie van ING bij Euroclear moet beëindigen. X Holding heeft te lang stilgezeten met het vinden van een nieuwe listing agent, waardoor ING niet langer kan worden verwacht om als ENL Agent te blijven fungeren. De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam dateert van 16 februari 2023 (ECLI:NL:RBAMS:2023:784).

Conclusie

Deze uitspraak benadrukt het belang voor bedrijven om tijdig actie te ondernemen bij het zoeken naar een nieuwe listing agent wanneer de relatie met de huidige listing agent wordt beëindigd. Het negeren van deze verantwoordelijkheid kan leiden tot juridische geschillen en ongewenste gevolgen voor de beursnotering van het bedrijf.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant