Uitspraak: Rechtbank weigert verzoek UPF voor voortzetting relatie met Mollie

Stichting United People Foundation (UPF) biedt een platform voor ruilhandel waarop gebruikers bij elkaar diensten of goederen kunnen afnemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ruileenheid URA, wat staat voor Uren Arbeid, waarbij één URA één euro waard is. UPF maakt voor haar platform gebruik van de betaaldiensten van Mollie, maar heeft hiertegenover problemen gekregen. UPF verzocht de kortgedingrechter om voortzetting van de relatie met Mollie, maar deze wees het verzoek af.

Aanleiding

UPF maakte gebruik van de betaaldiensten van de dienstverlener Mollie. UPF had een e-mail gestuurd naar Mollie om te vragen naar regelmatige betalingen vanuit een bepaald bankaccount. Echter heeft Mollie de overeenkomst met UPF vervolgens per direct opgezegd op grond van het ‘eigen Mollie-beleid’, waarin staat dat activiteiten zoals die van UPF niet zijn toegestaan. Ook heeft Mollie aangegeven dat haar zorgplicht niet gelijk is aan die van banken, omdat zij slechts bijdraagt aan de vereenvoudiging van betaalprocessen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelde dat het beginsel van contractsvrijheid meebrengt dat Mollie zich op de overeengekomen opzeggingsbevoegdheid uit de gebruiksovereenkomst kan beroepen. De eisen van redelijkheid en billijkheid staan echter in de omstandigheden van het geval in de weg aan opzegging of opzegging zonder zwaarwegende grond. Deze eisen staan in deze zaak de opzegging niet in de weg. Mollie mag de overeenkomst met UPF dus opzeggen. De rechtbank wees hierbij naar de lijst van verboden activiteiten, waaruit blijkt dat URA’s niet zijn toegestaan. Ook heeft Mollie aangegeven dat zij geen bijzondere zorgplicht heeft.

UPF heeft de voorzieningenrechter gevraagd om voortzetting van de zakelijke relatie met Mollie, maar deze wees het verzoek af. De rechtbank heeft daarbij gekeken naar het beginsel van contractsvrijheid, de eisen van redelijkheid en billijkheid en de lijst van verboden activiteiten. Daaruit bleek dat Mollie de overeenkomst met UPF mocht opzeggen en dat er geen bijzondere zorgplicht op haar rust.

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen van UPF. Het verzoek van UPF om voortzetting van de relatie met Mollie wordt daarmee afgewezen. Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant