Uitspraak: Rechter acht gemeente verantwoordelijk voor ongeval op slecht onderhouden fietspad [eigen zaak]

De rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarbij een fietser ernstig letsel opliep na een val op een slecht onderhouden fietspad. Het slachtoffer stelt de gemeente aansprakelijk voor de opgelopen schade, met als gevolg een juridische strijd om de verantwoordelijkheid voor het ongeval.

Gebrekkig onderhoud en aansprakelijkheid

De fietser stelt dat het ongeval is veroorzaakt door een oneffenheid in het fietspad, welke het gevolg is van achterstallig onderhoud door de gemeente. Volgens de fietser is er sprake van een gebrekkige opstal in de zin van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek, en dient de gemeente als beheerder van het fietspad aansprakelijk te worden gesteld voor de geleden schade.

Verweer van de gemeente: Geen aansprakelijkheid door gebrekkige opstal

De gemeente verweert zich door te stellen dat er geen sprake is van een gebrekkige opstal. Zij betwist dat het fietspad in een zodanig slechte staat verkeerde dat het een gevaar opleverde voor de veiligheid van de gebruikers. De gemeente erkent wel dat er enige oneffenheden waren, maar stelt dat deze niet zodanig ernstig waren dat zij aansprakelijkheid op grond van artikel 6:174 BW kunnen dragen.

Beoordeling van de feiten: De staat van het fietspad

De rechter heeft, onder meer op basis van foto’s en getuigenverklaringen, vastgesteld dat het fietspad op het moment van het ongeval daadwerkelijk in een slechte staat verkeerde. Er was sprake van een oneffenheid in het fietspad die het gevolg was van boomwortelgroei en het opdrukken van tegels.

Toetsing aan de wet: Artikel 6:174 BW

Op basis van de vastgestelde feiten heeft de rechter geoordeeld dat het fietspad een gebrekkige opstal vormt in de zin van artikel 6:174 BW. Dit artikel bepaalt dat de bezitter van een opstal aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van een gebrek in die opstal, indien dit gebrek een gevaar oplevert voor personen of zaken. De rechter acht het aannemelijk dat de slechte staat van het fietspad een gevaar oplevert voor de gebruikers ervan.

Beslissing van de rechter: Gemeente aansprakelijk voor letselschade

De rechter heeft geconcludeerd dat de gemeente aansprakelijk is voor de letselschade die de fietser heeft geleden als gevolg van het ongeval op het slecht onderhouden fietspad. De gemeente heeft haar zorgplicht als beheerder van het fietspad geschonden door het achterstallig onderhoud en de aanwezige oneffenheid. Als gevolg van deze uitspraak is de gemeente verplicht om de geleden schade van de fietser te vergoeden.

Voorkomen van aansprakelijkheid

Deze uitspraak benadrukt het belang voor gemeenten en andere beheerders van openbare wegen en fietspaden om zorg te dragen voor goed onderhoud. Het tijdig signaleren en verhelpen van gebreken kan niet alleen ongevallen en letselschade voorkomen, maar ook aansprakelijkheidsclaims en financiële gevolgen voor de beheerder.

Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant