Uitspraak: Rima veroordeeld voor onvoldoende voortvarend behartigen van belangen particuliere woningkoper

De kantonrechter heeft recentelijk een uitspraak gedaan in het geschil tussen financiële dienstverlener Rima Adviesgroep B.V. (“Rima”) en X. In deze uitspraak werd Rima veroordeeld tot betaling van het boetebedrag en schadevergoeding voor een verzekering en energiecontract die zonder toestemming van X waren afgesloten.

Aanleiding

Rima had een overeenkomst met X als hypotheekadviseur. Omdat de hypothecaire lening niet tijdig rond kwam, stelde verkoper X in gebreke. Hierop werd een boeteclausule geactiveerd. X vorderde veroordeling van Rima en stelt dat Rima haar zorgplicht heeft geschonden door de hypotheekaanvraag niet tijdig in te dienen en de koopovereenkomst niet tijdig te ontbinden.

Rima heeft zorgplicht geschonden

De kantonrechter heeft geconcludeerd dat Rima haar zorgplicht heeft geschonden. Volgens de kantonrechter heeft Rima tekort geschoten in het voldoen aan haar inspanningsverplichting om de belangen van X zo goed en voortvarend mogelijk te behartigen. Rima heeft na de ontvangen ingebrekestelling en sommatie wel om uitstel gevraagd, maar heeft X niet gewaarschuwd voor de risico’s als verkoper niet meewerkte aan het uitstelverzoek. Ook heeft Rima geen volmacht gehad om namens X de verzekering en het energiecontract af te sluiten.

Hierop heeft de kantonrechter de afspraak tussen partijen ontbonden, veroordeeld Rima tot betaling van € 6.757,50 en € 2.999,77, te vermeerderen met wettelijke rente, veroordeeld Rima in de proceskosten, en X schadevergoeding toegewezen.

Zorgplichtschending hangt af van de omstandigheden

De kantonrechter stelt voorop dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht. Of er sprake is van een zorgplichtschending hangt af van de omstandigheden van het geval. Een hypotheekadviseur heeft volgens de kantonrechter een zorgplicht om de consument-cliënt te beschermen tegen het gevaar van een gebrek aan kennis, kunde, inzicht en zijn of haar eigen lichtvaardigheid. Dat het gaat om (een) standaardbepaling(en) in de koopovereenkomst is van ondergeschikt belang.

Het komt erop neer dat Rima gehouden was om X te waarschuwen voor het verstrijken van de termijn, het verschuldigd worden van de contractuele boete en de risico’s als verkoper niet meewerkte aan het uitstelverzoek. Hier heeft Rima dus een zorgplicht geschonden. Daarom heeft de kantonrechter Rima veroordeeld tot betaling van het boetebedrag en schadevergoeding. Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant