Uitspraak: Striktere handhaving Wwft leidt tot beëindiging bankrelatie [eigen zaak]

Recentelijk oordeelde de rechter in een zaak waarin de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) centraal stond. In deze blog bespreken we de kern van deze uitspraak en de gevolgen voor ondernemers en financiële instellingen.

Aanleiding tot het geschil

De zaak betrof een geschil tussen een financiële instelling en een ondernemer die werd verdacht van het overtreden van de Wwft. De financiële instelling had de relatie met de ondernemer beëindigd nadat zij vaststelden dat de ondernemer onvoldoende had voldaan aan de Wwft-verplichtingen, waaronder het melden van ongebruikelijke transacties. De ondernemer was het niet eens met deze beslissing en startte een procedure tegen de financiële instelling.

De kern van het conflict

Het conflict tussen de partijen draaide om de vraag of de ondernemer inderdaad zijn Wwft-verplichtingen had geschonden en of de financiële instelling op basis hiervan gerechtigd was de relatie te beëindigen. De ondernemer stelde dat hij wel degelijk aan zijn verplichtingen had voldaan en dat de financiële instelling niet in haar recht stond om de relatie eenzijdig te beëindigen.

Verweer van de financiële instelling

De financiële instelling voerde aan dat de ondernemer niet volledig had voldaan aan zijn Wwft-verplichtingen. Zo zou de ondernemer onvoldoende cliëntenonderzoek hebben verricht en ongebruikelijke transacties niet hebben gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De financiële instelling stelde dat het op basis van deze tekortkomingen gerechtigd was om de relatie met de ondernemer te beëindigen.

Oordeel van de rechter

De rechter oordeelde dat de ondernemer inderdaad zijn Wwft-verplichtingen niet volledig was nagekomen. Uit het dossier bleek dat de ondernemer weliswaar enige inspanningen had verricht om aan de Wwft te voldoen, maar dat er desondanks tekortkomingen waren. Zo was het cliëntenonderzoek niet volledig uitgevoerd, en had de ondernemer nagelaten ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU.

De rechter oordeelde dat de financiële instelling op basis van deze tekortkomingen gerechtigd was om de relatie met de ondernemer te beëindigen. De vorderingen van de ondernemer werden dan ook afgewezen.

Gevolgen van de uitspraak

Deze uitspraak onderstreept het belang van een strikte naleving van de Wwft-verplichtingen voor ondernemers en financiële instellingen. Het benadrukt dat het niet voldoen aan deze verplichtingen, zoals het uitvoeren van een volledig cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU, kan leiden tot het beëindigen van de relatie met een financiële instelling. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokken ondernemer.

Belangrijke lessen voor ondernemers en financiële instellingen Deze uitspraak biedt belangrijke lessen voor ondernemers en financiële instellingen. Ten eerste is het cruciaal dat ondernemers zich bewust zijn van hun Wwft-verplichtingen en deze strikt naleven om potentiële problemen met financiële instellingen en toezichthouders te voorkomen. Ten tweede moeten financiële instellingen ervoor zorgen dat hun cliënten aan deze verplichtingen voldoen en, indien nodig, passende maatregelen nemen om hun eigen risico’s te beperken.

Conclusie

Deze recente uitspraak benadrukt het belang van een strikte naleving van de Wwft-verplichtingen door zowel ondernemers als financiële instellingen. Ondernemers dienen zich bewust te zijn van hun verplichtingen en ervoor te zorgen dat zij aan alle eisen voldoen, terwijl financiële instellingen hun cliënten moeten monitoren en passende maatregelen moeten nemen indien zij tekortkomingen constateren.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant