Uitspraak: Beperkingen op betaalrekening wegens te veel contante opnames

Consument zou in een kleine periode een aanzienlijk bedrag aan contanten hebben gestort op een betaalrekening van de Coöperatieve Rabobank. De bank heeft in het kader van het cliëntenonderzoek vragen gesteld naar de herkomst van deze gelden. Nadat de consument de verzochte informatie aan de bank heeft verstrekt, heeft de bank de consument nadere regels opgelegd ten aanzien van het gebruik van de betaalrekening. De consument beklaagt zich over de aanvullende maatregel.

Aanleiding

De consument houdt bij de Coöperatieve Rabobank een betaalrekening aan. Op enig moment is er een cliëntenonderzoek naar hem gestart, omdat de consument een contante storting heeft uitgevoerd voor een bedrag van € 14.000,- bestaande uit coupures van €500,-. De bank heeft vragen gesteld naar de herkomst van de contanten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de consument tussen de jaren 2017 en 2021 in totaal ruim € 42.000,- heeft gestort.

Na een persoonlijk gesprek tussen de consument en de bank heeft de bank besloten om de klant relatie voort te zetten. De consument zou voldoende hebben uitgelegd wat de herkomst is van de contanten. Toch is de bank van mening dat het gebruik van contanten beperkt transparant is. Daarom is het voor de consument dan ook niet meer toegestaan om contanten af te storten op de betaalrekening. Hij heeft bezwaar gemaakt tegen deze aanvullende maatregel.

De Klacht

De consument vordert dat hij zijn betaalrekening weer zonder beperkingen kan gebruiken en dus ook contant geld kan storten. Ook vordert hij vergoeding van zijn schade, door de consument gesteld op € 200,-.

De consument vindt dat hij de betaalrekening niet meer zonder beperkingen kan gebruiken en dat de maatregel niet berust op goede gronden. Volgens hem was er onvoldoende aanleiding om deze maatregel op te leggen. Ook moet hij nu het contant geld bij een andere bank storten, waar de kosten hoger zijn.

De Beoordeling

De bank heeft aangevoerd dat het bedrag van ruim € 42.000,- in contanten niet gebruikelijk is voor een gewone consument. Volgens de bank heeft het iets weg van witwassen. Ook is in dezelfde periode in totaal € 180.000,- aan contanten opgenomen, waarvan € 129.000,- via een geld bestelling bij een lokale vestiging van de bank. Dit is volgens de bank buitenproportioneel voor een consument.

Daarnaast is uit de IB-aangifte gebleken dat de consument de contanten die hij in zijn bezit had, niet had aangegeven bij de Belastingdienst. Hierdoor zijn de contante stortingen aan te merken als witwassen.

Vaststaat dat de bank als ‘instelling’ op grond van artikel 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht is om een cliëntenonderzoek te verrichten. In dat kader heeft de bank de verplichting om de bron van het vermogen van haar klanten, zoals de consument, vast te stellen.

De commissie stelt vast dat, gelet op de hoogte van de bedragen die de consument stortte op zijn betaalrekening, er op de bank een onderzoeksplicht rustte om mogelijk witwassen en financieren van terrorisme via de bankrekening uit te sluiten. De vragen die de bank de consument stelde over deze stortingen waren zodoende gerechtvaardigd. De commissie begrijpt dat uit de gegeven omstandigheden dat het voor de bank lastig is om de herkomst van de gelden te bepalen. De bank heeft, gelet op de voorgaande overwegingen, goede redenen gehad om deze aanvullende maatregel over het gebruik van de betaalrekening te op leggen.

De Beslissing

De klacht is daarom ongegrond en de commissie wijst de vordering af.

Lees de gehele uitspraak van het Financiële Klachteninstituut Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant