Nieuws: Alles over de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat criminelen geen financiële transacties kunnen uitvoeren en geld witwassen. De wet heeft als doel om de financiële markten veiliger te maken door witwassen te voorkomen.

Wie moet Wwft melden?

Alle financiële instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen, moeten voldoen aan de Wwft-meldingsplicht. Dit betekent dat ze hun klanten moeten controleren en vervolgens hun transacties moeten melden bij de Autoriteit Financiële Markten. De Wwft is van toepassing op drie diensten: het beheren van financiële vermogens, het verlenen van financiële diensten en het verlenen van diensten op het gebied van beleggingen.

Volgens de Wwft worden alle klanten gezien als cliënt, inclusief bedrijven, stichtingen, verenigingen, particulieren en overheden. De Wwft is gebaseerd op twee pijlers: de identificatie en verificatie van klanten, en het melden van verdachte transacties. Financiële instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen, moeten klantgegevens minimaal vijf jaar bewaren.

Hoe controleren de banken op witwassen?

Banken controleren hun klanten op witwassen door een klantenonderzoek te doen. Hierbij worden klanten gecontroleerd op hun identiteit, hun achtergrond en hun financiële transacties. Als er verdachte transacties worden gevonden, worden deze gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten.

Wie zijn poortwachters Wwft?

Poortwachters Wwft zijn financiële instellingen die toezicht houden op de financiële transacties die worden uitgevoerd op hun platform. Ze controleren of er geen verdachte transacties plaatsvinden en melden deze aan de Autoriteit Financiële Markten als dat nodig is.

Wat is het verschil tussen Wft en Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat criminelen geen financiële transacties kunnen uitvoeren en geld witwassen. De Wet Financiële Toezicht (Wft) is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat financiële instellingen voldoen aan de regels en wetten die gelden voor hun bedrijfsvoering.

Wat is de Wwft check?

De Wwft check is een proces waarbij financiële instellingen hun klanten controleren op identiteitsbewijs, achtergrond en financiële transacties. Met een Wwft check kunnen financiële instellingen verdachte transacties opsporen en melden bij de Autoriteit Financiële Markten.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant