Nieuws: Bestrijding criminaliteit zorgt voor aantasting fundamentele rechten burgers

De Tweede Kamer staat voor een moeilijke beslissing. De nieuwe wet tegen witwassen en terrorismefinanciering levert een aantasting van fundamentele rechten op, maar is volgens het Openbaar Ministerie hard nodig om criminaliteit tegen te gaan. Na technische briefings, toelichtingen van deskundigen en betrokkenen en een hoorzitting met de Autoriteit Persoonsgegevens is er nog steeds twijfel over het wetsvoorstel.

Uitbreiding informatie-uitwisseling

Het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen moet uitgaan van een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro en uitbreiding van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling, ten behoeve van de poortwachtersfunctie van banken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat dit leidt tot een onrechtmatige inmenging in de grondrechten van burgers en waarschuwde desnoods naar de rechter te stappen.

Bank moet betaalverkeer in de gaten houden

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Medy van der Laan, benadrukte dat er hardnekkige misverstanden bestaan over het voorstel. Banken moeten immers al het betaalverkeer in de gaten houden. Volgens Van der Laan maakt het voorstel het zinvoller. Vicepresident van de Raad van State Thom de Graaf waarschuwde dat de Raad niet zomaar kan zeggen of ze nu wel gerust is op het nieuwe stelsel en dat het een politieke afweging is of fundamentele rechten worden geschonden.

Ook het Openbaar Ministerie zegt de wet hard nodig te hebben. Volgens Anita van Dis-Setz van het OM gaat het uiteindelijk om criminelen stoppen. Twee wetenschappers steunen het wetsvoorstel en VU-hoogleraar Jacco Wielhouwer noemt het “een belangrijke verbetering in de bestrijding van witwassen”.

De Tweede Kamer worstelt nog steeds met de nieuwe wet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ondanks de technische briefings, toelichtingen en hoorzittingen is er nog steeds twijfel over het wetsvoorstel. De Kamer staat voor een moeilijke keuze.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant