Uitspraak: Administratiekantoor voert geen verscherpt cliëntenonderzoek uit

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs een uitspraak gedaan inzake een boete aan een administratiekantoor, omdat zij volgens het BFT de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet was nagekomen. Het administratiekantoor heeft beroep aangetekend tegen de boete, maar de rechtbank heeft dit beroep ongegrond verklaard.

Achtergrond en geschil

Het administratiekantoor is cliëntvertegenwoordiger voor een supermarkt en er vinden opvallend veel contante transacties plaats. Volgens de Wwft had het administratiekantoor een verscherpt cliëntenonderzoek moeten verrichten, maar dit is niet gebeurd. Het BFT heeft daarom een boete opgelegd aan het administratiekantoor, waarvan het bedrag later is verlaagd naar € 1.000 omdat het administratiekantoor na het besluit van het BFT passende maatregelen heeft getroffen. Ondanks de verlaging van de boete heeft het administratiekantoor beroep tegen de boete aangetekend.

Beoordeling

De rechtbank oordeelt dat het administratiekantoor niet aannemelijk heeft gemaakt dat de verplichtingen uit de Wwft onvoldoende duidelijk waren. Uit de Wwft blijkt immers dat in sommige situaties een verscherpt cliëntenonderzoek verplicht is. Ook verwijst de Wwft naar een bijlage waarin expliciet staat dat er rekening moet worden gehouden met omstandigheden waarbij er veel geld in contanten verhandeld wordt.

Het administratiekantoor heeft aangevoerd dat zij te goeder trouw uitging van de onduidelijkheid van de Wwft en dat het niet verwacht mag worden dat zij cijferbeoordelingen analyseert. De rechtbank verwerpt dit argument, omdat van een administratiekantoor een zekere deskundigheid mag worden verwacht. Bovendien heeft het BFT de boete niet opgelegd omdat het verscherpt cliëntenonderzoek ondeugdelijk zou zijn uitgevoerd, maar omdat het administratiekantoor dit helemaal nagelaten heeft.

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond en de opgelegde boete blijft in stand. Er wordt geen kostenvergoeding toegekend aan het administratiekantoor. Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant