Uitspraak: Juwelier onder vuur wegens overtreding Wwft-verplichtingen

Een juwelier heeft recent te maken gekregen met overtredingen van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Bij vijftien transacties, waarbij per keer minstens € 15.000 contant werd betaald, zijn in totaal achttien inbreuken geconstateerd. Hoewel de oorspronkelijke boete € 100.000 bedroeg, is deze verminderd tot € 25.000 vanwege de bereidwilligheid van de juwelier om mee te werken en maatregelen te nemen ter voorkoming van herhaling. Verder werd de besluitvorming als te langdurig beoordeeld.

Verantwoordelijkheid zonder opzet of schuld

De Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat boetes kunnen worden opgelegd, zelfs als er geen sprake is van opzettelijke of nalatige overtredingen. Het is de plicht van de juwelier om ervoor te zorgen dat haar medewerkers goed op de hoogte zijn van de Wwft-verplichtingen. Het is aan de juwelier om aan te tonen dat haar geen blaam treft. Volgens de rechtbank is dit niet in strijd met het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

De rechtbank heeft vastgesteld dat het niet voldoende bewezen is dat de juwelier geen cliëntenonderzoek heeft uitgevoerd. De juwelier was niet verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs van de klant te maken, mits de relevante identiteitsgegevens op een andere manier werden bewaard. Er is vastgesteld dat er kopieën ontbraken, maar een alternatieve vorm van opslag is niet onderzocht.

De rol van de meldingsplicht

Voor drie van de ‘ongebruikelijke transacties’ werd vastgesteld dat er geen meldingsplicht was, aangezien de contante betalingen minder dan € 25.000 bedragen. In deze gevallen kan er alleen sprake zijn van een overtreding als de transacties om een andere reden als ongebruikelijk kunnen worden beschouwd. De enige overtreding die in deze drie gevallen werd aangevoerd, was het ontbreken van kopieën van identiteitsbewijzen, wat als onvoldoende werd beschouwd. Daarom werden de overtredingen voor deze drie gevallen ingetrokken.

Vermindering van de boete

Van de oorspronkelijke achttien overtredingen bleven er uiteindelijk slechts zeven over, wat leidde tot een vermindering van de boete tot € 9.722. Een overschrijding van de redelijke termijn voor het opleggen van de boete was de reden om de boete verder te verlagen tot € 8.749.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant