Uitspraak: Recente uitspraak benadrukt belang van het cliëntenonderzoek voor ondernemers

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) speelt een cruciale rol bij het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam benadrukt het belang van het naleven van de Wwft-verplichtingen, met name het cliëntenonderzoek. In dit artikel bespreken we de kern van deze uitspraak en de implicaties ervan voor financiële instellingen en ondernemers.

De aanleiding van de zaak

De zaak betrof een ondernemer die verdacht werd van het niet naleven van de Wwft-verplichtingen, in het bijzonder het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. De ondernemer had nagelaten om de identiteit van zijn cliënten te verifiëren en de herkomst van hun vermogen te onderzoeken. Bovendien had hij geen melding gemaakt van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Het cliëntenonderzoek volgens de Wwft

Volgens de Wwft zijn financiële instellingen en bepaalde ondernemers verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren voordat zij een zakelijke relatie aangaan of een transactie uitvoeren. Het doel van dit onderzoek is om de identiteit van de cliënt te verifiëren, de uiteindelijk belanghebbende (UBO) te identificeren en eventuele risico’s op witwassen of terrorismefinanciering in kaart te brengen. Indien nodig moet een verscherpt cliëntenonderzoek worden uitgevoerd.

De meldingsplicht van ongebruikelijke transacties

Naast het cliëntenonderzoek zijn financiële instellingen en ondernemers verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Deze meldingsplicht is bedoeld om verdachte transacties te signaleren en mogelijke gevallen van witwassen of terrorismefinanciering te onderzoeken. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en aanzienlijke boetes.

De beoordeling en beslissing van de rechter

In de onderhavige zaak oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat de ondernemer inderdaad in strijd had gehandeld met de Wwft-verplichtingen. De rechter benadrukte het belang van het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht en legde de ondernemer een geldboete op. Deze uitspraak toont aan dat de rechterlijke macht streng optreedt tegen het niet naleven van de Wwft-verplichtingen en benadrukt het belang van een strikte naleving van deze regels voor financiële instellingen en ondernemers.

De implicaties van de uitspraak voor de praktijk

Deze uitspraak heeft belangrijke implicaties voor financiële instellingen en ondernemers die onder de Wwft vallen. Ten eerste onderstreept het de noodzaak om een gedegen cliëntenonderzoek uit te voeren en de identiteit van cliënten en UBO’s te verifiëren. Ten tweede benadrukt het de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en aanzienlijke boetes.

Het belang van naleving van de Wwft-verplichtingen

De recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2023:388) benadrukt het belang van het naleven van de Wwft-verplichtingen, met name het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Financiële instellingen en ondernemers die onder de Wwft vallen, dienen zich bewust te zijn van deze verplichtingen en ervoor te zorgen dat zij hun processen en procedures in overeenstemming brengen met de wet.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant